Organiseerime Töötaja transpordi lähteriigist sihtriiki, majutame.