Peamine erinevus seisneb selles, et Tööjõu rendi puhul on Renditöötaja ettevõttes töötades Hire Hand´i palgal ehk meie rendime Tööjõudu Tööandjale. Tööjõu vahenduse puhul vahendame Tööjõudu teisest rendifirmast ehk Töötaja on palgal mõnes teises Tööjõudu vahendavas ettevõttes.
Oleme loonud koostöövõrgustiku kõikjal üle Euroopa, muuhulgas rendime tööjõudu Ukrainast ja Valgevenest.
Vahendame Tööjõudu paljudesse erinevatesse valdkondadesse. Näiteks: tootmine, transport ja logistika valdkond, ehitus- ja metallitööstus, laondus, pakkimis- ja liinitööd, maalri-, puidu- ja elektritööd, koristus- ning puhastustööd, teedeehitus, juhtimis- ja bürootöövaldkond, hotellindus, põllumajandus ja metsandus, toitlustus, meditsiin. Leiame sobiva Töötaja Kliendi vajadusele vastavasse valdkonda.
Töötaja valiku tegemiseks kuluv aeg sõltub suuresti Kliendist endast. Värbamise protsess alates Töötajate selekteerimisest, intervjuude korraldamisest ja Tööpakkujale tutvustamisest kestab umbes nädala. Värvatud Töötaja dokumentatsiooni vormistamine ning menetlusprotsess kuni töö alustamiseni kestab normaalkorras 10 tööpäeva.
Kolmandatest riikidest kodanikule on Eestis töötamiseks erinevad võimalused.
1. Lühiajaline töötamine annab Töötajale võimaluse töötada Eestis järjest 365 päeva. Sellisel juhul on töölubade menetlemise aeg 10 tööpäeva.
2. Elamisluba annab võimaluse töötada Eestis kuni viis aastat. Siin tuleb aga tähele panna, et Eestis antakse ühes aastas välja kuni 1315 elamisluba. Elamislubade menetlemise aeg on 60 päeva.
Kogu värbamisprotsess toimub vastavalt Tööpakkuja nõudmistele kandidaadi suhtes. Esmalt täpsustame koos Kliendiga üle kõik ametikoha eripärad ning üksikasjad, sh nõudmised Kandidaadi haridusele, töökogemusele, keeleoskusele ning isikuomadustele. Välistööjõu kasutamise puhul koostame töökuulutuse ning Hire Hand välismaal tegutsevate Koostööpartnerite abiga avaldame kuulutuse Töötaja elukohajärgses riigis. Vajadusel otsime sobivaid Kandidaate ka erinevate riikide andmebaasidest. Võtame vastu laekunud CV´d ja avaldused ning edastame neist parimad Tööpakkujale, kes teeb lõpliku valiku.
Nagu Eestiski, lähtutakse sobiva Töötaja leidmisel konkreetsel ametikohal vajaminevatest oskustest. Tagame, et meie poolt pakutav Tööjõud vastab Tööpakkuja poolt kõikidele vajalikele kriteeriumitele, nagu näiteks: vajalik haridustase ja töökogemus. Enne tööd pakkuvale Ettevõttele tutvustamist testime põhjalikult Tööotsija teadmisi ning oskusi, et veenduda tema professionaalsuses, sh valmisolekus välismaal töötamiseks.
Kogu tööga alustamiseks vajamineva dokumentatsiooni vormistamise eest vastutab Kliendi ees Hire Hand. Palga maksmise osas oleneb, millise Tööjõu teenuse kasuks otsustate: tööjõurendi puhul maksame palka meie; Tööjõu vahendamise puhul maksab palka meie Partner ehk teine töövahendusfirma, kus Töötaja on ametlikult palgal; tööjõu värbamise puhul vastutame kogu tööjõu otsimise protsessi eest, kuid palka maksab otseselt tööjõudu vajav Firma.
Renditeenuse kasutamisel lepitakse kokku töötunni hind ning vastavalt piirkonnale ka kulud, majutusele ja transpordile. Värbamise, sihtriigist lähteriiki toimuva logistika ning dokumentatsiooniga seonduvad kulud tasub Hire Hand. Enne, kui töötaja ei ole asunud Tööpakkuja juures tööle, ei lisandu Hire Hand Kliendile ühtegi kulutust.
Ajutise tööjõu kasutegureid on tegelikult väga palju. See hoiab Kliendile kokku nii raha kui ka aega ning Klient saab tegutseda enda ettevõtluse põhilise suunaga. Nende oluliste ressursside optimeerimine võimaldab keskenduda ettevõtte arendamisele ja kasvatamisele. Ajutine tööjõud on eriti kasulik tootmisvaldkonnas, kus töömahu kujunemisel mängib äärmiselt tähtsat rolli hooajalisus. Paindlik töötajate arv võimaldab ettevõttel kiiresti vastata suurenenud tellimuste arvule, vaiksemal perioodil aga hoiab kokku palgaraha. See omakorda tõstab turupositsiooni konkurentide ees. Kasutades töövahendusfirma teenuseid, võib ka kindel olla tööjõu kvaliteedis.
Enne, kui töötaja ei ole asunud Tööpakkuja juures tööle, ei lisandu Hire Hand Kliendile ühtegi kulutust.
Kui Töötaja motivatsiooni ei õnnestu tõsta, siis vahetame Töötaja välja mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul. Erandolukorras aga teeme seda kohe pärast probleemist teatamist.
Viime enne Töötaja värbamist läbi põhjaliku teadmiste ning oskuste testimise, mis vähendab oluliselt tööjõu kvalifikatsiooniga seotud riske. Nagu samast rahvusest Töötajate puhulgi, on ka Välistööjõul vaja esialgu pisut aega, et Töökollektiivi sulanduda ja töökeskkonnaga harjuda. Kui aga uute Töötajatega peaksid siiski ilmnema mingid probleemid, siis tegeleme nende lahendamisega kiiresti ning operatiivselt.
Renditööjõuga seotud probleemide korral võite julgelt pöörduda Hire Hand´i meeskonna poole!