Pakume nii tööjõu rendi, vahenduse kui ka värbamise teenust.

Mille poolest need üksteisest erinevad?
TÖÖJÕU RENT

Tööjõu rent tähendab, et Töötaja on ettevõttes töötades Hirehandi palgal ehk meie rendime tööjõudu tööandjale.

Hooajaline töömahu suurenemine, tootmise tsükliline iseloom, aga ka üldine majanduslik olukord võib viia tööjõuvajaduse ajutise suurenemiseni. Sellisel juhul on tööjõurent parim valik. Tööjõu rentimine muudab planeerimise paindlikumaks, hoiab kokku aega ning raha. Rendi puhul on tööaja pikkuseks 12 kuud (sealjuures puhkusetasu välja ei maksta).

TÖÖJÕU VÄRBAMINE

Tööjõu värbamisteenus sisaldab kogu tööjõu otsimise protsessi haldamist.

Me teame, kui aja- ning energiamahukas on pidev tööjõu otsimise protsess. Sageli lisanduvad eelarvesse ka püsikulud tööportaalides olevate töökuulutuste tõttu. Usaldades tööjõu otsingud täies ulatuses meie kätte, hoiad kokku nii aega kui ka raha. Meie vastutame kogu värbamisprotsessi eest nii otsimise kui testimise etapis. Tööjõu värbamisteenuse kasutamine on kiire ning mugav viis kvaliteetsete Töötajate leidmiseks.

TÖÖJÕU VAHENDUS

Tööjõu vahenduse puhul vahendame tööjõudu teisest rendifirmast ehk töötaja on palgal mõnes teises tööjõud vahendavas ettevõttes.

Meil on usaldusväärsed Partnerid nii Eestis kui mujal, tänu kellele on meil võimalik vahendada tööjõudu paljudesse eri valdkondadesse. Nagu tööjõu rendi puhul, on ka tööjõu vahendamise teenuse kasutamine heaks vahendiks olukorras, kus ettevõttel on vaja lisatööjõudu. Rahvusvahelise tööjõu vahendamine võimaldab meil pakkuda Su ettevõttele kvaliteetseid Töötajaid väiksema palgakuluga.

Pakume tööjõudu väga paljudesse erinevatesse valdkondadesse.

Meil on edukad partnerlussuhted
 • tootmissektoris
 • transpordis ja logistikas
 • ehitus- ja metallitöödes
 • lao-, pakkimis- ja liinitöödes
 • maalri-, puidu- ja elektritöödes
 • koristus- ja puhastustöödes
 • teedeehituses
 • juhtimis- ja bürootöövaldkonnas
 • hotellinduses
 • põllumajanduses ja metsanduses
 • toitlustuses
 • meditsiinis

MEIE TEENUSTE PROTSESSI TÄPSEM KIRJELDUS

Kliendi vajaduste kaardistamine

Täpsustame Kliendiga ametikoha üksikasjad, sh nõudmised Kandidaadi haridusele, töökogemusele, keeleoskusele ning isikuomadustele.

Töötaja otsimine

Koostame ja avaldame töökuulutuse meie Värbajatele vastavalt Kliendi poolt nõutud kriteeriumitele. Vajadusel otsime sobivaid Kandidaate andmebaasist, edastame töökuulutuse ja selgitame nende huvi töökonkursil osaleda.

Töötaja tutvustamine Kliendile

Võtame vastu CV-d ja avaldused ning edastame Kliendile. Esitleme Kliendile konkursi raames laekunud parimaid Kandidaate.

Värbamine

Kui tingimused sobivad mõlemale osapoolele, alustame ametliku värbamisprotsessiga.

Dokumentatsiooni vormistamine

Vormistame vajaliku dokumentatsiooni Töötaja tööleasumiseks (nagu nt viisa ja tööluba).

Transport ja majutamine

Organiseerime Töötaja transpordi lähteriigist sihtriiki, majutame.

Koolitused ja juhendamine

Pakume vajadusel täiendavat koolitust ning juhendamist vastavalt Kliendi vajadustele.

Tööga alustamine

Töötajad alustavad tööga uuel ametipositsioonil.

Logistika

Organiseerime transpordi töö- ja elukoha vahel.

Kvaliteedikontroll

Tagame ettevõtte vastutuskindlustuse ja töö kvaliteedi järelevalve.