Kui tingimused sobivad mõlemale osapoolele, alustame ametliku värbamisprotsessiga.