KVALITETSKONTROLL

Vi sikrer overvåking av selskapets ansvarsforsikring og arbeidskvalitet.

LOGISTIKK

Vi organiserer transport mellom arbeids- og bosted.

TRANSPORT OG INNKVARTERING

Vi organiserer den ansattes transport fra opprinnelsesland til destinasjonsland og tar vare på innkvartering.

UTFERDIGELSE AV DOKUMENTASJON

Vi utferdiger nødvendige dokumentasjon for at den ansatte kan starte arbeid (for eksempel visum og arbeidstillatelse).