Vi utferdiger nødvendige dokumentasjon for at den ansatte kan starte arbeid (for eksempel visum og arbeidstillatelse).