Den største forskjellen er at i tilfelle utleie av arbeidskraft er den utleide medarbeideren ansatt hos Hire Hand, dvs. vi leier ut arbeidskraft til arbeidsgiveren. I tilfelle av formidling av arbeidskraft formidler vi medarbeidere fra et annet utleieselskap, dvs. den ansatte er ansatt hos et annet arbeidsformidlingsbyrå.
Vi har opprettet et samarbeidsnettverk over hele Europa, blant annet leier vi inn arbeidskraft fra Ukraina og Hviterussland.
Vi formidler arbeidskraft for mange forskjellige bransjer. For eksempel: produksjon, transport og logistikk, bygg og metallbearbeiding, lagerindustri, emballering og transportørarbeid, maler-, snekker- og elarbeid, rengjøring og rydding, veibygging, ledelse og kontorarbeid, hotellbransje, land- og skogsbruk, catering, medisin. Vi finner en medarbeider for den aktuelle bransjen, som er egnet for kundens behov.
Tid som kreves for å velge en medarbeider er i stor grad avhengig av kunden selv. Rekrutteringsprosessen tar omtrent en uke fra valg av aktuelle medarbeidere, intervjuer og introduksjon til arbeidsgiveren. Utferdigelse av dokumentasjon for den rekrutterte personen og behandlingstiden til oppstart av arbeidet tar normalt 10 virkedager.
Det finnes forskjellige alternativer for borgere av tredje land for å jobbe i Estland.
1. Kortsiktig arbeid gir den ansatte mulighet til å arbeide i Estland kontinuerlig opptil 365 dager. I dette tilfelle er behandlingstiden for arbeidstillatelse 10 virkedager.
2. Oppholdstillatelsen gir mulighet til å arbeide i Estland i inntil fem år. Her må man legge merke til at Estland utsteder opptil 1315 oppholdstillatelser per år. Behandlingstiden for oppholdstillatelse er 60 dager.
Hele rekrutteringsprosessen utføres i henhold til kravene som arbeidsgiveren stiller til søkeren. Først spesifiserer vi med kunden alle spesielle detaljer knyttet til stillingen, bl. a. krav til søkerens utdanning, arbeidserfaring, språkkunnskaper og personlige egenskaper. Når det gjelder bruk av utenlandsk arbeidskraft, forbereder vi stillingsannonse, og publiserer den med hjelp av våre utenlandske partnere i det aktuelle landet. Ved behov søker også egnede søkere også fra databaser i forskjellige land. Vi samler inn CV-er og søknader og videresender de beste til arbeidsgiveren, som foretar det endelige valget.
I likhet med Estland tar vi som utgangspunkt nødvendig kompetanse for den aktuelle stillingen når vi skal finne en passende medarbeider. Vi sikrer at arbeidskraft som vi leverer oppfyller alle kriteriene som kreves av arbeidsgiveren, for eksempel: påkrevd utdanningsnivå og arbeidserfaring. Før vi introduserer jobbsøkeren til selskapet tester vi grundig hans/hennes kunnskaper og ferdigheter for å sikre både kompetanse, og vilje til å jobbe i utlandet.
Hire Hand er ansvarlig for utferdigelse av all dokumentasjon som er nødvendig for å starte arbeid hos kunden. Når det gjelder utbetaling av lønn, er det avhengig av hvilken tjenestetype man velger: i tilfelle av utleie av arbeidskraft er det oss som betaler lønn; i tilfelle av formidling av arbeidskraft er det vårt samarbeidspartner, som betaler lønn, dvs. et annet arbeidsformidlingsbyrå, hvem er arbeidsgiveren for den ansatte; i tilfelle av rekruttering er vi ansvarlige for hele rekrutteringsprosessen, men lønn utbetales direkte av selskapet som trenger arbeidskraft.
Når du bruker utleietjeneste, avtaler man timepris, samt utgifter på innkvartering og transport, avhengig av beliggenhet. Kostnader knyttet til rekruttering, logistikk fra opprinnelsesland til destinasjonsland og dokumentasjon betales av Hire Hand. Kundene til Hire Hand har ingen utgifter før den aktuelle medarbeideren har startet arbeid hos arbeidsgiveren.
Det finnes faktisk mange fordeler ved bruk av midlertidig arbeidskraft. Dette sparer kunden både tid og penger, og gir kunden mulighet til å drive med sin hovedvirksomhet. Optimalisering av disse viktige ressurser gjør det mulig å fokusere på utvikling og økning av selskapet. Midlertidig arbeidskraft er særdeles nyttig i produksjonssektoren, hvor arbeidsvolum er i stor grad avhengig av sesong. Det fleksible antallet ansatte gjør det mulig for selskapet å svare raskt på økt antall bestillinger, men spare på lønnskostnader i stillere perioder. Dette i sin tur hever markedsposisjonen sammenlignet med konkurrenter. Man kan også stole på kvaliteten på arbeidskraft hvis man bruker et arbeidsformidlingsbyrå.
Kundene til Hire Hand har ingen utgifter før den aktuelle medarbeideren har startet arbeid hos arbeidsgiveren.
I en situasjon hvor motivasjonen til medarbeideren ikke kan økes, skifter vi ut denne personen så snart som mulig. Hvis den ansattes motivasjon ikke kan økes, skifter vi ut denne personen innenfor rimelig tid, men ikke senere enn innen 15 dager. I unntakstilfeller gjør vi det umiddelbart etter at vi har blitt rapportert om problemet.
Vi foretar grundig testing av kunnskaper og ferdigheter før rekruttering, noe som reduserer i betydelig grad farene knyttet til ansatte kvalifisering. Som med arbeidstakere med samme nasjonalitet, trenger også utenlandske arbeidstakeren litt tid til å gli inn og bli vant til arbeidsmiljøet. Men hvis det likevel oppstår problemer med nye ansatte, håndterer vi disse raskt og operativt.
I tilfelle av problemer med innleid arbeidskraft kan du trygt ta kontakt med Hire Hand-teamet!