VI TILBYR BÅDE UTLEIE, FORMIDLING OG REKRUTTERING AV ARBEIDSKRAFT.

HVA ER FORSKJELLENE MELLOM DISSE?
UTLEIE AV ARBEIDSKRAFT

Utleie av arbeidskraft betyr at medarbeideren, som jobber hos arbeidsgiveren er ansatt hos Hirehand, dvs. vi leier ut arbeidskraft til arbeidsgiveren.

Sesongrelatert økning av arbeidsomfang, syklisk produksjon og generell økonomisk situasjon kan føre til midlertidig økning av behov for arbeidskraft. I slike tilfeller er utleie av arbeidskraft det beste valget. Utleie av arbeidskraft gjør planleggingen mer fleksibel, sparer tid og penger. I tilfelle leieavtale er lengden på arbeidsperiode 12 måneder (feriepenger betales ikke).

REKRUTTERING AV ARBEIDSKRAFT

Rekruttering av arbeidskraft omfatter forvaltning av hele prosessen knyttet til anskaffelse av arbeidskraft.

Vi vet hvor tid- og energikrevende er den kontinuerlige prosessen bak anskaffelse av arbeidskraft. Ofte må man også legge til faste kostnader på grunn av stillingsannonser i jobbportaler. Hvis du gir anskaffelsen av arbeidskraft fullstendig i våre hender, sparer du både tid og penger. Vi er ansvarlige for hele rekrutteringsprosessen både i søke- og testfasen. Det å bruke rekrutteringstjenester er en rask og praktisk måte å finne ansatte med høy kvalitet.

FORMIDLING AV ARBEIDSKRAFT

I tilfelle av formidling av arbeidskraft formidler vi medarbeidere fra et annet utleieselskap, dvs. den ansatte er ansatt hos et annet arbeidsformidlingsbyrå.

Vi har pålitelige partnere i Estland og andre steder, som gjør det mulig for oss å kunne formidle arbeidskraft for mange forskjellige bransjer. I likhet med utleie av arbeidskraft er også formidling av arbeidskraft et godt alternativ i situasjoner hvor bedriften trenger ekstra arbeidskraft. Formidlingen av arbeidskraft på internasjonalt nivå lar oss tilby høyt kvalifiserte ansatte for selskapet ditt med lavere lønnskostnader.

VI TILBYR ARBEIDSKRAFT FOR SVÆRT MANGE FORSKJELLIGE BRANSJER.

VI HAR VELLYKKET PARTNERSKAP INNENFOR
 • produksjonssektor
 • transport og logistikk
 • bygg og metallbearbeiding
 • lager-, emballerings- og transportørarbeid
 • maler-, snekker- og elarbeid
 • rengjøring og rydding
 • veibygging
 • ledelse og kontor
 • hotellindustri
 • land- og skogbruk
 • catering
 • medisin

MER DETALJERT BESKRIVELSE AV VÅRE PROSESSER

KARTLEGGING AV KUNDENS BEHOV

Vi spesifiserer med kunden detaljer om stillingen, bl. a. krav til søkerens utdanning, arbeidserfaring, språkkunnskaper og personlige egenskaper.

SØK AV MEDARBEIDERE

Vi forbereder og publiserer stillingsannonsen til våre rekrutterere i henhold til kriterier som kreves av kunden. Ved behov søker vi egnede søkere i databasen, videresender stillingsannonsen og forklarer deres interesser i å søke på stillingen.

PRESENTASJON AV DEN ANSATTE TIL KUNDEN

Vi tar imot CV-er og søknader og videresender til kunden. Vi presenterer de beste søkere vi har funnet i sammenheng med søk av ansatte.

REKRUTTERING

Dersom vilkårene passer for begge parter starter vi den offisielle rekrutteringsprosessen.

UTFERDIGELSE AV DOKUMENTASJON

Vi utferdiger nødvendige dokumentasjon for at den ansatte kan starte arbeid (for eksempel visum og arbeidstillatelse).

TRANSPORT OG INNKVARTERING

Vi organiserer den ansattes transport fra opprinnelsesland til destinasjonsland og tar vare på innkvartering.

OPPLÆRING OG INSTRUERING

Vi tilbyr etter behov ytterligere opplæring og instruering i henhold til kundens behov.

OPPSTART AV ARBEID

De ansatte starter arbeid i deres nye stillinger.

LOGISTIKK

Vi organiserer transport mellom arbeids- og bosted.

KVALITETSKONTROLL

Vi sikrer overvåking av selskapets ansvarsforsikring og arbeidskvalitet.