INNLEIE AV ARBEIDSKRAFT BETYR Å LA ET BEMANNINGSBYRÅ TA SEG AV TIDSKREVENDE PERSONALFORVALTNING.

Hva er fordelene med innleie, formidling og rekruttering av arbeidskraft sammenlignet med vanlig søk av ansatte?

  • Det muliggjør for selskapet å fokusere på vekst og utvidelse av kundebase.
  • Sparer både kostnader og tid.
  • Reduser farer knyttet til å finne arbeidskraft.
  • Gjør det mulig å optimere antallet ansatte i henhold til endringer i arbeidsvolum.

Hvordan ser ut prosessen bak utleie av arbeidskraft?

  1. Vi finner en passende medarbeider, tester kunnskaper og ferdigheter
  2. Presenterer for selskapet
  3. Rekrutteringsprosessen (i tilfelle av eksterne arbeidskraft utferdiger vi selv all nødvendig dokumentasjon, f. eks. visum, arbeidstillatelse og lovlig opphold))
  4. Vi organiserer logistikk og transport til destinasjon, og overnatting om nødvendig
  5. Vi betaler lønn
  6. Vi sikrer overvåking av selskapets ansvarsforsikring og arbeidskvalitet

Vi skjønner at det er endel frykt, tvil og ofte stilte spørsmål knyttet til innleie og formidling av utenlandsk arbeidskraft. Les mer også her.

OPPRINNELSESLAND?

Vi formidler utenlandsk arbeids fra hele Øst-Europa, blant annet Hviterussland og Ukraina, hvor vi har oppnådd et pålitelig partnernettverk som resultat av langsiktig samarbeid.

KVALITET PÅ ARBEIDSKRAFT?

Vi sørger for at arbeidskraft vi tilbyr har nødvendig utdanningsnivået og arbeidserfaring. Før vi introduserer jobbsøkeren til selskapet tester vi grundig hans/hennes kunnskaper og ferdigheter for å sikre både kompetanse, og vilje til å jobbe i utlandet.

ANSATT MED ANNEN NASJONALITET?

Utleie av arbeidskraft innebærer at arbeidstakeren er ansatt hos Hirehand mens han/hun utfører arbeid hos selskapet, dvs. vi leier ut arbeidskraft til arbeidsgiveren. Kanskje den største frykten vi har opplevd er frykten for arbeidstakere med annen nasjonalitet. Kan språkbarrieren bli et hinder? Passer hans/hennes arbeidsmoral med vår egen? Kan kulturelle forskjeller skape konflikter?

Virkeligheten har vist at de fleste av disse fryktene er unødvendige. Alle medarbeidere, som vi formidler behersker flytende russisk og/eller engelsk og har en motivert, åpen og vennlig holdning. Hvis de blir mottatt på samme måte i selskapet, går samarbeidet alltid fint. Ofte er resultatene av bruk av innleid arbeidskraft mer positive enn man forventet i utgangspunktet, for eksempel kan språkkunnskapene til resten teamet bli bedre. Det er alltid verdt å huske at selv om det oppstår noen problemer, skifter vi ut den ansatte så snart som mulig.

Les mer om våre tjenester og driftsområder her eller ta kontakt med oss.