Koostame ja avaldame töökuulutuse meie Värbajatele vastavalt Kliendi poolt nõutud kriteeriumitele. Vajadusel otsime sobivaid Kandidaate andmebaasist, edastame töökuulutuse ja selgitame nende huvi töökonkursil osaleda.