Täpsustame Kliendiga ametikoha üksikasjad, sh nõudmised Kandidaadi haridusele, töökogemusele, keeleoskusele ning isikuomadustele.