Vi spesifiserer med kunden detaljer om stillingen, bl. a. krav til søkerens utdanning, arbeidserfaring, språkkunnskaper og personlige egenskaper.