Värbamine

Kui tingimused sobivad mõlemale osapoolele, alustame ametliku värbamisprotsessiga.

Töötaja otsimine

Koostame ja avaldame töökuulutuse meie Värbajatele vastavalt Kliendi poolt nõutud kriteeriumitele. Vajadusel otsime sobivaid Kandidaate andmebaasist, edastame töökuulutuse ja selgitame nende huvi töökonkursil osaleda.

Kliendi vajaduste kaardistamine

Täpsustame Kliendiga ametikoha üksikasjad, sh nõudmised Kandidaadi haridusele, töökogemusele, keeleoskusele ning isikuomadustele.